اجرا

اجرای ساختمان

اسکلت ساختمان­ها در ایران معمولاً به سه صورت فولادی، بتنی و بنایی می­باشد. نخستین مرحله در اجرای یک ساختمان پی­سازی می­باشد که این کار باید بعد از گودبرداری و پی­کنی انجام شود. اجرای ساختمان از زمان خاکبرداری و گودبرداری شروع می­شود و شامل مراحل زیر می­باشد:

مراحل اجرای ساختمان

 • اجرای خاکبرداری و گودبرداری ساختمان
 • اجرای پی­سازی و فونداسیون ساختمان
 • اجرای آرماتوربندی ساختمان
 • اجرای قالب­بندی و بتن­ریزی ساختمان
 • اجرای سقف ساختمان
 • اجرای سنگ قرنیز
 • اجرای کف­سازی نهایی
 • اجرای کف­سازی سرویس­ها (حمام، توالت، روشویی، آشپزخانه)
 • اجرای قیرگونی ساختمان و غیره

مهندس مجری

با توجه به مباحث مطرح شده طی چند سال اخیر در رابطه با معرفی مجری واجد صلاحیت جهت ساخت و سازهای بخش خصوصی، به فراخور شرایط منطقه­ای در نقاط مختلف کشور اقداماتی در جهت تحقق آن بعمل آمده است.

نگاهی به شرح وظایف مجریان و مالکان ساختمان ها

 • تعیین تعرفه ریالی بر مبنای نوع خدماتی که مجریان می­توانند به مالکین ارائه دهند.
 • تعیین یک تشکل سازمان یافته جهت کنترل مضاعف بر نحوه عملکرد مجریان
 • پیگیری و حل مشکل بیمه تامین اجتماعی و تعیین کد کارگاهی برای مهندسین مجری
 • ساز و کار نحوه محاسبه ظرفیت و صلاحیت وچگونگی ارجاع کار به مجریان
 • هماهنگی با سازمان دارایی در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده مهندسین مجری

اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح

مطابق مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای همسان این وظایف و اختیارات به دو بخش فنی-اجرایی و مالی-اداری تفکیک شده است. اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:

بخش اول: فنی و اجرایی

 • مسئولیت صحت عملیات ساختمانی و اصلاح نواقص احتمالی نقشه­ها و مشخصات فنی, با رعایت مباحث مقررات ملی، شهرسازی، پروانه ساختمانی و نقشه­های مصوب و درخواست انجام آزمایش­های فنی مربوطه
 • اخذ تأییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
 • رعایت اصول ایمنی، حفاظت کارگاه و ساختمان­های پیرامون
 • تنظیم و بروزآوری برنامه زمان­بندی کلی و تفصیلی
 • تهیه نقشه­های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
 • دادن تضمین­های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرما و یا تضمین کیفیت کار
 • جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتاً اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک

بخش دوم: مالی و اداری

 • تهیه برآورد اولیه از هزینه­های اجرایی کار
 • تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح، به کار گماردن مهندسان، پیمانکاران، معماران و استادکاران ماهر حسب مورد
 • ارائه لیست دستمزد به کارفرما در خصوص پیمانکاران، بصورت درصد کار انجام شده
 • استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده
 • اقدام برای اخذ انشعابات آب، برق و گاز
 • اخذ بیمه­نامه­های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیره
 • تدارک نگهبان و حراست از کارگاه